NYHEDER

Pannabane og bord-/bænkesæt

Så har vi fået vores egen pannabane og der er også kommet nye bord-/bænkesæt ved vores anden boldbane.

Kantstensprojektet 2023

Vores store opretningsprojekt for kantstene og fortove er afsluttet. Der er enkelte områder, som forventeligt kommer med i et senere projekt. 


40 km/t zone

Alle foreningens veje er nu beliggende i en lavhastighedszone.

"Københavns Kommune har den 29. august 2023 indført lavhastighedszoner med 40 km/t i de to første bydele, Valby og Vanløse. Når man kører ind i de nye zoner, møder man nye, røde skilte med max. tilladt fart på 40 km/t."